กว่าจะเป็นชิ้นงานเซรามิก

    ยุคนี้ ในตลาดงานแฮนด์เมด หรือสินค้างานคราฟต์ต่างๆ ดูจะได้รับความสนใจ และได้ผลตอบรับที่ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเข้าใจในคุณค่าของตัวสินค้าอย่างแท้จริง เพิ่มมูลค่าชิ้นงานอย่างที่ควรจะเป็นมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรม Workshop ที่มีเกิดขึ้นอย่างมากมาย สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ทำให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจในกระบวนการ ตลอดจนวิธีการผลิตที่ต้องทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ และระยะเวลา จนสามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้ชิ้นหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในงานแฮนด์เมดที่ได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นแบรนด์ธุรกิจให้เราเห็นกันมากขึ้นก็คือ งานปั้นเซรามิก ที่มีกระบวนการทำที่พิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูป การเขียนลาย การเคลือบ การเผา โดยเฉพาะงานเซรามิกเบญจรงค์ 

 

 

อ่านรายละเอียดกระบวนการเพิ่มเติมได้ที่: https://thaniya1988.com/th/story-of-ceramic/English