การผลิต “เฟอร์นิเจอร์” ที่ได้มาตรฐานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

       ในยุคสมัยที่ผู้คนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาทางมลภาวะต่างๆ ทำให้เรื่องกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในคุณภาพของการผลิตที่ควรคำนึงถึง และเป็นเรื่องสำคัญต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

       สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบงาน Eco Furniture คือการเลือกวัสดุและวิธีการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ย่อยสลายง่าย เพื่อลดขยะในสภาพแวดล้อม และยังต้องไม่มีสารพิษตกค้างในทุกอนูของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายหลัง           

       เรื่องที่น่าสนใจในแวดวงการตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ ได้ถูกออกแบบให้มีชื่อเรียกตอบรับกระแสนี้หลากหลายกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น Eco Furniture, Sustainable Furniture, Green Furniture เป็นต้น ส่วนใหญ่งานออกแบบแนวนี้ก็ต้องตอบโจทย์การใช้งานหลักๆ ได้ครบถ้วน ที่สำคัญต้องดูดีมีสไตล์และตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Stylish Functional and Affordable Lifestyle Furniture)ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุและวิธีการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แม้บางครั้งอาจใช้วัสดุเหลือใช้ประเภท Recycled Materials หรือวัสดุที่ทำจากแหล่งผลิตในท้องถิ่นก็ตาม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างการเลือกใช้ Eco Furniture ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสนับสนุนและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

 English