ความรักและความผูกพันของ Moonler

ความรักและความผูกพัน 💟

ช่างฝีมือของมูนเลอร์ เป็นผู้ที่เติบโตมากับต้นจามจุรี ซึ่งแต่เดิมนั้น ภาคเหนือแหล่งป่าปลูกจามจุรีมาอย่างยาวนาน

จึงทำให้ช่างไม้ของเราเข้าใจถึงคุณค่าของวัตถุดิบชั้นดีซึ่งจะต้องไม่สูญเปล่า การนำไปอบ ประกอบ ตัดแต่ง แกะสลักทั้งจากการใช้เครื่องมือ

ทุกขั้นตอน ถูกรังสรรค์ไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความศรัทธาที่อยากนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดให้กับต่อผู้ใช้งานดั่งศิลปินผู้บรรเลงพู่กันบนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น

จากความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ นำมาถ่ายทอดผ่านวิธีการใช้งาน ด้วยพนักพิง ที่วางแขน และที่นั่งจักรสานเรียงร้อยเส้นต่อเส้น

จาก Moonler: PHAKA lounge/ RATTHEE PHAISANCHOTSIRI

 English