เฟอร์นิเจอร์กับความเป็นไทย

Charming of Thai craft

เสน่ห์ความเป็นไทย เป็นที่รู้จักในสายตาบุคคลทั่วโลก ที่ถูกสร้างคุณค่าใหม่ผ่านงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนความเป็นไทย ภายใต้การออกแบบ ความใส่ใจในทุกกระบวนการของการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การถนอมวัสดุ ที่มุ่งเน้นการสร้างงานออกแบบอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เคารพในสัจวัสดุ ด้วยหวังให้งานออกแบบสามารถอยู่เหนือกาลเวลา ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือตามแต่ละภูมิประเทศ ว่าด้วยแบรนด์เฟอร์นิเจอร์งานคราฟฝีมือคนไทย Moonler 

Charming of Thai craft
Charming of Thai craft
Charming of Thai craft
Charming of Thai craft

สามารถติดตามและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moonler.com/English