งานคราฟต์ สมัยใหม่ “crafts in the modern world”

         ในยุคที่เครื่องจักรสามารถผลิตงานหัตถกรรมได้เทียบเท่ามนุษย์ ถึงเวลาแล้วที่งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมต้องมีวิวัฒนาการและการปรับตัวของช่างฝีมือกับผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งผู้บริโภคในยุคนี้มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อน คือ “เราสร้างเอกลักษณ์จากประสบการณ์ของเรา ไม่ใช่แค่สิ่งของที่เรามีหรือแบรนด์ที่เราใช้อีกต่อไปแล้ว” วนส่วนของผู้บริโภคยุคใหม่ มีความสุขที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับ “ประสบการณ์” ที่สามารถเติมเต็มความต้องการของตนเองได้ โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น…
BEYOND LIMIT – หรือ Algorithmic Craft แสดงถึงแนวโน้มที่ช่างฝีมือเลือกใช้อัลกอริทึมเป็นเครื่องมือในการสร้างผลงาน
BIOMIMICRY – แนวโน้มที่ช่างฝีมือใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างวิธีการใหม่หรือแนวทางเลียนแบบธรรมชาติ
UTILITARIAN – หรือ Utilitarian Aesthetic การสร้างวัตถุที่มีทั้งความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอย
          แนวคิดข้างต้นนับเป็นรูปแบบความคิดที่น่าสนใจสำหรับการปรับตัวในการสร้างชิ้นงานใหม่ๆไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจศึกษารายละเอียดข้อมูลและที่มาของแนวคิดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://kooper.co/en-sensible-crafts-how-traditional…/


English