งานออกแบบกับการใช้ทรัพยากร

Deesawat & moonler

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านฝีมือคนไทย กับการเลือกใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เรามาดูกันว่ามีงานออกแบบชิ้นไหนบ้างที่น่าสนใจ

moonler
Deesawat

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราจะได้มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง จากศักยภาพที่เรามี การออกแบบที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เรามาทราบถึงมุมมองและแนวคิดที่สนับสนุนEnglish