วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
#DITP #HostandHomeEnglish