ศิลปะแบบ Celtic Knot

        Celtic Knot การวาดโดยเริ่มจากจุดไหนก็จะวนมาจบที่จุดนั่น มาจากการใช้ชีวิตของชาวเซลติกที่คิดว่า ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและนิรันดร์
        สำหรับใครที่ต้องการของตกแต่งลวดลาย Celtic Knot ซับซ้อนแต่มีเอกลักษณ์ สามารถเข้ากับบ้านได้ทุกแบบ ทำให้รู้สึกมีเอกลักษณ์ เขียนงานด้วยมืออย่างบรรจงโดยช่างฝีมือชาวไทยของเราที่มากประสบการณ์
http://www.thaniya1988.com/


English