อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในอินเดีย

ข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรม (Centre for Industrial Studies: CSIL)  พบว่าอินเดีย   มีการบริโภคเฟอร์นิเจอร์มากเป็นอันดับ 4 ของโลก  ผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นอันดับ 5 ของโลก  และเป็นตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลก  ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ปัจจุบันตลาดเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่พักอาศัยมีความต้องการสูงมาก เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โดยคาดว่าในระหว่างปี 2018-2023 จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 14.16  ต่อปี ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของครอบครัวเดี่ยวในสังคมอินเดียที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกส่งผลต่อรสนิยมการบริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนจากเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ เช่น หนัง และหนังแก้ว  เป็นต้น  ส่วนเฟอร์นิเจอร์สำนักงานคาดว่ามีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.97 ต่อปี  ประกอบกับอินเดียมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้คนอินเดียหันมานิยมการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ทางออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในอินเดีย เช่น Godrej Furniture และ Nilkamal เจ้าของแบรนด์ @ home  หันมาจำหน่ายสินค้าของตนผ่านช่องทางออนไลน์

ตลาดเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ของอินเดียมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอัตราร้อยละ 80-85 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2022 จะมียอดขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  แต่สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่จะนำมาขายทางออนไลน์นั้น จะต้องมีคุณภาพดี มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ราคาอยู่ในระดับแข่งขันได้

นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในเขตชนบทของอินเดียมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค  มีการเปลี่ยนแปลงไป หันมาให้ความสำคัญต่อคุณค่าและประโยชน์การใช้งานมากกว่าราคา ทำให้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเริ่มเข้ามาทำตลาดในชนบทของอินเดียมากขึ้น โดยเน้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีนวัตกรรม เน้นการประหยัดพื้นที่  ขนย้ายง่ายและใช้งานได้อเนกประสงค์

นาย Neha Gill,  Senior Executive, Indian Importers Chambers of Commerce and Industry ให้ความเห็นว่า ภาพรวมการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จะขยายตัวสูงขึ้นและมีการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ เน้นเฟอร์นิเจอร์แบบแยกส่วนประกอบที่มีดีไซน์หรูหรา คุณภาพดี และราคาสูง ซึ่งการเข้ามาของเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคอินเดีย โดยเฟอร์นิเจอร์ในความหมายใหม่ หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกรสนิยมและความสง่างามของเจ้าของ จึงเป็นโอกาสของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยในการขยายตลาดไปยังตลาดอินเดีย

อ้างอิง : https://www.nilkamalfurniture.com/  Godrej Furniture

 English