เพิ่มมูลค่าเศษไม้ สู่การเป็นเก้าอี้ Eco ในบ้าน

       เฟอร์นิเจอร์คือองค์ประกอบแรกๆ ที่เราต้องตัดสินใจในการตกแต่งบ้าน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ มีความสะดวก และออกแบบได้อย่างลงตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเอง อย่างเช่น DEESAWAT แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นดีไซน์ให้ครอบคลุมในเรื่อง Well Being ของคนทุกวัย โดยนำเศษไม้ที่เหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ ตอบสนองต่อความต้องการของคนที่ชอบ ECOLIFE นอกจากนี้ก็ได้มีการพัฒนาสินค้าของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อปรับปรุงและความต้องการมาเติมเต็มสินค้าให้สมบูรณ์มากที่สุด
https://www.facebook.com/deesawat


English