เฟอร์นิเจอร์ชีวภาพ

  เฟอร์นิเจอร์ชีวภาพ หรือ Biologically produced furniture เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Terreform One และ Genspace วัสดุจากธรรมชาตินี้ เรียกว่า ” Mycoform ” ผลิตจากการรวบรวมเศษไม้ ยิปซัม รำข้าวโอ๊ตเข้ากับเชื้อราจากเห็ดหลินจือ เชื้อรานี้จะถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อย่อยสลายของเสีย และทำให้โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แข็งแรงขึ้น ทำให้การรวมกันของวัสดุเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่มาจากการย่อยสลายได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิด ที่ถูกผลิตจากวัสดุชนิดนี้ นั่นก็คือเก้าอี้ยาวและเก้าอี้ขนาดเล็กสำหรับเด็ก
           เฟอร์นิเจอร์ชีวภาพนี้ เป็นการผลิตผ่านกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ ไม่ก่อทำให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกรักษ์โลกที่น่าสนใจเลยทีเดียว และเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถย่อยสลายและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้


English