เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก รักสิ่งแวดล้อม

          วันนี้แอดมินพาทุกท่านมารู้จักกับ “ไม้สัก อ.อ.ป.” ย่อมาจาก “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” มีหน้าที่บริหารจัดการป่าที่ปลูกขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์ เป็นการปลูกทดแทนแบบปีต่อปีตามแนวทางที่และวิธีการที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งไม้สักที่จะทำการตัดได้จะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้ คือ มีเส้นรอบวง 190 เซนติเมตร โดยวัดตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร และการตัดไม้จะตัดได้แค่ 65 เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ทั้งหมดเท่านั้น ไม้สักประเภทนี้จึงมักเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ตกแต่งบ้าน เพราะหาได้ง่าย ราคาแพงแต่ไม่มาก และที่สำคัญไม่รู้สึกผิดต่อโลกเมื่อใช้ เพราะมีการจัดการป่าอย่างยั่งยืนนั้นเองEnglish