เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจาก Formaldehyde

         คุณรู้หรือไม่??เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน อาจกำลังแอบทำร้ายเราอยู่ โดยที่เราไม่รู้ตัว…ไม่ว่าจะตอนนั่งทำงาน ตอนกินข้าว หรือแม้แต่ตอนนอน ​เพราะตัวการที่ว่า ก็คือ “สารฟอร์มาลดีไฮด์” (Formaldehyde) เป็นก๊าซไม่มีสี มีความเป็นพิษ สามารถปนเปื้อนได้ในอากาศ โดยสารชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสี สารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้อัดและไม้แปรรูปต่างๆ โดยจะถูกนำมาใช้เป็นน้ำยารักษาเนื้อไม้เพื่อป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ ในการทำเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสิ่งทอและที่นอนที่ไม่ได้มาตรฐาน 

คำถามก็คือ…แล้วจะเลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเจ้าสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)? ​

เราสามารถสังเกตได้จาก สัญลักษณ์ที่บ่งบอกค่ามาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ของ European formaldehyde emission standards ในเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ​

E2 = ระดับที่ปลอดปล่อยสารที่อันตรายกับผู้ใช้  ​

E1 = มาตรฐานสากลสำหรับพื้นไม้และเฟอร์นิเจอร์มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่เกิน 0.75 ppm ​

E0 = มาตรฐานขั้นสูงมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ​

Super E0 = ไม่พบสารฟอร์มาลดีไฮด์เลย ​

ในยุคสมัยที่ผู้คนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ทำให้เรื่องวัสดุ จนกระทั่งกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในคุณภาพของการผลิตที่ควรคำนึงถึง และเป็นเรื่องสำคัญต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันEnglish