แนวคิดการออกแบบโรงแรมแบบ Pet Friendly!!

ธุรกิจที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม เริ่มปรับตัวให้เป็นแบบ Pet friendly การออกแบบ Facility ต่างๆ สำหรับน้องหมาโดยเฉพาะ  Pet Zone สำหรับให้น้องมาทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

(Images: The Cloud)

สวนพืชพันธุ์ ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เดินชมวิวไปและกินไปด้วยได้ 

.

(Images: Vida Emirates Hills)

(Images: Vida Emirates Hills)

พื้นที่ส่วนกลางอย่าง Pet play ground ลานให้สุนัขได้ออกกำลังกาย วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ระหว่างเจ้าของนั่งทำงานหรือพักผ่อน พร้อมเครื่องกดอาหารอัตโนมัติ จนถึง Relaxation Room, Co-living Room ส่วนทำงานพร้อมพื้นที่ให้น้องแมววิ่งเล่น ที่ตั้งใจแยกฝั่งสำหรับน้องหมาและน้องแมวเพื่อป้องกันอันตรายหากน้องๆ ต้องเผชิญหน้ากัน 

เห็นได้ชัดว่า เทรนด์การที่คนอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงแบบเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เริ่มเด่นชัดขึ้น หลายธุรกิจปรับตัวให้เข้ากับการอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ไม่ว่าอย่างไรการอยู่ร่วมกันก็ย่อมมีกติกาพื้นฐาน ทุกคนอย่าลืมหมายเหตุกฎกติกาการอยู่ร่วมกันเอาไว้สักนิดเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของการอยู่ร่วมกันนะคะ

credit: https://readthecloud.co/petopia-tower/

 English