แรงบันดาลใจการออกแบบจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่

Design Inspirations from an Older to Younger Generation

Re-design จากแรงบันดาลใจการออกแบบจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ กับการนำไอเดียที่มองไปข้างหน้าว่า ถ้าชิ้นงานนี้หมดอายุไขของการใช้งาน ไม่ว่าจะในแง่ของความทันสมัย คุณภาพของวัสดุ แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

Design Inspirations from an Older to Younger Generation
Design Inspirations from an Older to Younger Generation

ได้ถูกนำออกมาประยุกต์และปรับให้เข้ากับยุคสมัยในรูปแบบของการดีไซน์ที่ทันสมัย ที่สร้างแรงดึงดูดแก่ผู้ที่สนใจได้มากขึ้นอีกด้วย ผ่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงกลิ่นไอของเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี

Design Inspirations from an Older to Younger Generation
Design Inspirations from an Older to Younger Generation


English