“5H” เมื่อบ้านเป็นศูนย์กลางของชีวิต

‘The Second Workplace’ บ้านกลายเป็นทุกสิ่งของเราไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อนและพื้นที่ส่วนตัวของเราในบางครั้ง จึงเป็นเรื่องสำคัญในการจัดวางและตกแต่งห้องให้ตอบโจทย์การใช้งานและสร้างความผ่อนคลาย H&H นำแนวทางโจทย์การออกแบบ 5H ตัวช่วยในการออกแบบตกแต่งบ้านหรือคอนโดมิเนียมมาฝากกัน


Home: พื้นที่เข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ หรือพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถปรับไว้ใช้งานแบบส่วนตัวได้


Health: การออกกำลังกายในบ้านจะเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กับยิม


Hygiene: พื้นที่กลางเป็นได้ทั้งพื้นที่ส่วนตัวและส่วนรวมในเวลาเดียวกัน

 

High-Density Fear: ทำอย่างไรที่จะให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยโดยที่ไม่มีความแออัดเลย

 

Happiness: ความสุขควบคู่ได้ในทุกๆ สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยได้ลงมือทำในบ้านEnglish