The future tendency of furniture and home decoration business

การแนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

แม้ในอนาคต สภาวะวิกฤติโควิดจะจบลง แต่การใส่ใจดูแลตกแต่งบ้านจะไม่จบลงไปด้วย ผู้คนจะเริ่มตกแต่งบ้านให้ตอบโจทย์หลายวัตถุประสงค์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่ออยู่อาศัยอย่างที่เคย

ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ Host and home ได้นำกลยุทธิ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและผลักดันธุรกิจเฟิร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านกัน

ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ ในยุคใหม่ 

เฟอร์นิเจอร์จะไม่ใช่แค่ของใช้ในบ้านอีกแต่ไป แต่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า 1 เรื่อง เช่น โต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นโต๊ะทำงานได้ด้วย หรือโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ เป็นต้น

มีตัวเลือกมากพอ การมีประสบการณ์ร่วมในการซื้อสินค้า 

ยังคงเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แม้จะใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ฉะนั้น การมีตัวเลือกสินค้าที่หลากหลาย และช่องทางการเลือกซื้อที่สะดวกสบาย หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่มีในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์คล้ายกับไปช้อปปิ้งใน Offline store ซึ่งกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้ามากขึ้นได้

ราคาคุ้มค่า 

ไม่ว่าจะเป็นยุควิกฤติหรือสถานการณ์ปกติ “ราคา” คือปัจจัยสำคัญที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรกๆ สินค้าที่เน้นคุณภาพที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ช่วยจูงใจให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเมื่อมีทดลองใช้แล้วประทับใจก็จะนำไปสู่การใช้บริการซ้ำ บอกต่อ หรือสร้างความจงรักภักดีในทางอ้อมให้กับแบรนด์ในระยะยาวได้เช่นกัน

เชื่อถือได้ 

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ากล้าควักกระเป๋าซื้อสินค้าที่ไม่เคยสัมผัสผลิตภัณฑ์จริงมาก่อน คือ Trust ซึ่งหมายถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เช่น rating/comment จากผู้ใช้งานจริง ที่ปรากฏในช่องทางต่างๆ ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน รวมไปถึงการจัดส่งที่เชื่อถือได้ และ Customer Service ที่ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ายังคอยมีคนที่ให้ความช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอเมื่อมีปัญหา

 

The future tendency of furniture and home decoration business

Even though the COVID-19 crisis could be over in the future, people's dedication to home decoration will not face its end just yet. People will start decorating their homes to meet different purposes, and not just for the sole purpose of living anymore. Host and Home is here today with some useful strategies to develop and push forward furniture and home decoration business.

Functions that meet needs in this new era.

Furniture won’t be just another household item but it will have to be able to serve more than just one purpose. For example, a dressing table that can turn into a desk or a sofa that can turn into a bed.

Vast options and immersive shopping experience.

Despite shopping online, customers still seek these two things. Having various options, simple purchasing channels or any sort of interaction makes customers feel like they are shopping in an offline store, which encourages them to make a purchase.

Cost-effective price

Price is still a main factor for customers whether in a crisis or normal situation. Good quality products that make customers feel like what they paid for was worth the money can convince customers to purchase again. Or if the customers are impressed with the products, they can come back and buy again or tell their friends, which creates loyalty for the brand in the long term.

Reliability

Another important factor that makes customers pull out their wallets without having never used the product before is trust, which means the reliability of a service provider that makes customers believe in the quality of the brand. This reliability comes from rating and comments from users in different channels, clear description of the products, reliable delivery and customer service that makes customers feel like their problems are attended to.

 

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Instagram, 
Youtube or Pinterest.


Email : hostandhomethailand@gmail.com

Register